Swetoxforskare framgångsrika vid EU-ansökningar

Swetox forskare fick utdelning inom alla de ansökningar de medverkade i kring  EU-kommissionens Horizon 2020-utlysning, med sista ansökningsdag 18 april.

Joëlle Rüegg blir koordinator inom ENDpoiNTs (Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity), där också Daniel Mucs, Anna Forsby, Ulf Norinder, Björn Platzack och Åke Bergman ingår, som representanter för Karolinska Institutet (KI), samt forskare från Karlstads Universitet.

Professor Andreas Kortenkamp vid Brunel-universitetet i London (med vilket Swetox har välutvecklade kontakter och ett samarbetsavtal) koordinerar ett projekt om tyroidhormoner: ATHENA (Assays for the identification of thyroid hormone axis-disrupting: elaborating novel assessment strategies). I gruppen ingår också ur Swetoxkonsortiet: Johan Lindberg, Björn Platzack,Tom Zoeller och Åke Bergman, från KI och forskare från Karlstads Universitet.

Juliette Legler, professor vid Universitetet i Utrecht, blir koordinator för GOLIATH (Generation of novel integrated and internationally harmonised approaches for testing metabolism disrupting compounds) med partners ur Swetoxkonsortiet: Vesna Munic Kos, Daniel Mucs och Åke Bergman, KI, samt forskare från Linköpings universitet.

Martin van der Berg, som också är professor vid Universitetet i Utrecht, koordinerar ett projekt om kvinnlig fertilitet, FREIA (Female Reproductive toxicity of EDCs: a human evidence-based screening and Identification Approach). I det ingår Pauliina Damdimopoulou, KI, och forskare från Uppsala universitet medverkar från Swetoxkonsortiets sida.

Dessutom fungerar Åke Bergman (tillsammans med Elina Drakvik) som work package co-leader i det framgångsrika HERA-projektet (Health Environment Research Agenda) som koordineras av professorerna Robert Baruki, Paris, och Manolis Kogevinas, Barcelona.


Taggat