Swetoxforskare framgångsrika vid EU-ansökningar

Forskare inom Swetox fick full utdelning på alla de fyra ansökningar som man deltog i inom utlysningen ”Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020: Health, demographic change and wellbeing” och som lämnades in i mitten av april 2018.

Joëlle Rüegg, Docent vid IMM, blir koordinator för ENDpoiNTs (Novel Testing Strategies for Endocrine Disruptors in the Context of Developmental NeuroToxicity), där också Anna Forsby, Carl-Gustaf Bornehag, Patrik Andersson, Daniel Mucs och Ulf Norinder (som externa konsulter) och Åke Bergman kommer att delta. Forskarna representerar således KI, Karlstads universitet och Umeå universitet.

Andreas Kortenkamp, professor vid Brunel-universitetet i London (med vilket Swetox har välutvecklade kontakter och ett samarbetsavtal) koordinerar ett projekt om störning av tyroidhormonsignalleringen: ATHENA (Assays for the identification of thyroid hormone axis-disrupting: elaborating novel assessment strategies). I gruppen ingår också ur Swetoxkonsortiet:  Tom Zoeller och Åke Bergman från Örebro Universitetet samt Carl-Gustaf Bornehag från Karlstads Universitet. Dessutom kommer Johan Lindberg och Björn Platzack att medverka. De sistnämnda kommer att vara verksamma vid RISE efter årsskiftet.

Juliette Legler, professor vid Universitetet i Utrecht, blir koordinator för GOLIATH (Generation of novel integrated and internationally harmonised approaches for testing metabolism disrupting compounds) med partners ur Swetoxkonsortiet: Vesna Munic KosDaniel Mucs och Ulf Norinder (som externa konsulter), Patrik AnderssonSusana Cristobal och Åke Bergman. Forskarna representerar KI, Umeå universitet samt Linköpings universitet.

Majorie van Duursen, professor vid VU-Universitetet i Amsterdam, koordinerar ett projekt om hormonstörande ämnen och kvinnlig fertilitet, FREIA (Female Reproductive toxicity of EDCs: a human evidence-based screening and Identification Approach). I det ingår Pauliina Damdimopoulou, KI, och forskare från Uppsala universitet från Swetoxkonsortiets sida.

Dessutom fungerar Åke Bergman tillsammans med Elina Drakvik som work package co-leader i det framgångsrika HERA-projektet (Health Environment Research Agenda) som koordineras av professorerna Robert Baruki, Paris, och Manolis Kogevinas, Barcelona. De kommer att medverka ifrån Stockholms Universitetet.


Taggat