Avveckling av Swetoxkonsortiet och Swetox verksamhet i Södertälje

Den inledande femårsfasen för Swetoxkonsortiet avslutas vid årsskiftet 2018/2019. Det saknas ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten vidare vilket innebär att konsortiet avvecklas.

Universiteten arbetar för att hitta en ny form för fortsatt samverkan inom kemikalier, hälsa och miljö, under ledning av av Lunds och Örebro universitet. Det kommer att vara ämnet för presentationer och diskussioner vid Swetox årliga workshop i Stockholm, den 17 december.

På Swetox Södertälje, som också utgör Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV) vid Karolinska Institutet (KI) pågår ett förändringsarbete för att ta hand om de olika delarna av verksamheten enligt nedan.

  • Den akademiska forskningen har beretts hemvist på andra instititutioner inom KI och på Örebro universitet. EDC-2020 projektet och EDC-MixRisk kommer att slutföras enligt planerna för projekten.
  • Den Nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, kommer att flyttas över till IMM (Institutet för miljömedicin) på KI vid årsskiftet.
  • Verksamheten och större delen av personalen som arbetar inom bioanalys-, in vitro-, in vivo- och in silico-avdelningarna kommer att föras över till RISE, Sveriges forskningsinstitut, vid årsskiftet. Verksamheten kommer att ingå som en sektion inom divisionen Biovetenskap och material, med placering i Södertälje, och erbjuda skräddarsydda lösningar för säkerhetsbedömning inom bl a läkemedels- och kemisk industri för alla steg i utvecklingen till säkra produkter. Man kommer också att vara en samarbetspartner för forskning och utbildning inom toxikologi. Flera akademiska projekt, såsom t ex EU-ToxRisk, ingår i verksamhetsövergången till RISE.

Taggat