S:ta Ragnhilds gymnasieelever presenterade projektarbeten

Elever från S:ta Ragnhilds gymnasium i Östertälje presenterade sina vinnande projektarbeten för forskare och personal på Swetox, i slutet av maj 2015. Föredraget och skärmarna var välbesökta och uppskattade, inte minst därför att eleverna så väl kunde presentera sina resultat på engelska, så att alla kunde ta del av dem.

D3S_1757
Gilbert Gullberg och Leo Johansson Lara presenterar sina studier av varmt respektive kallt vattens frysbarhet. Varmt vatten kan vara lättare att frysa än kallt, på grund av den så kallade Mpemba-effekten.
D3S_1771
Demjana El Ashkar och Sandrella Mersel låter åhörarna lukta på växtsubstanser, som kan påverka andra växtfröns grobarhet.
D3S_1785
”Vitlökstjejerna” Vendela, Emelie, Lotta och Lina presenterade vitlökens bakteriehämmande egenskaper.
Swetoxforskarna Ali Alavian Ghavanini och Ernesto Alfaro-Moreno diskuterar vattnets egenskaper med föredragshållarna.
Swetoxforskarna Ali Alavian Ghavanini och Ernesto Alfaro-Moreno diskuterar vattnets egenskaper med föredragshållarna.