3R-tips

Framgångsfaktorer och 3R-tips

3R-utveckling går framåt om 3R-medvetenhet och kunskap bland forskare och personal är hög och om organisationens/universitetets ledning upp­muntrar personal att testa och utveckla 3R-idéer. Det är också viktigt att 3R-utvecklingen sker integrerat med övrig vetenskaplig verksamhet.

Medvetenheten om 3R behöver öka hos såväl forskare, djurhuspersonal, anslagsgivare, redaktörer på vetenskapliga tidskrifter och studenter, som hos allmänheten.

Swetox tvärfunktionella 3R-team tar fram Swetox 3R-mål och ansvarar för 3R-kommunikation och interna 3R-aktiviteter.

 

Hur kan min organisation komma igång?

  • En 3R-diskussion vid planering av försök/projekt som rutin
  • Rutin/process för att ta vara på och testa 3R-idéer och för att sedan implementera nya metoder eller arbetssätt i verksamheten
  • 3R-pris för bästa 3R-idé inom organisationen
  • Biobank med vävnad och kroppsvätskor från utförda djurförsök
  • Uppmuntra forskare att berätta om eventuella 3R-effekter vid publicering av data.

 

3R-pris

Swetox Södertälje delar också ut årliga 3R-priser till förtjänta medarbetare. Swetox årliga interna 3R-utmärkelse syftar till att belöna extraordinära prestationer eller starkt engagemang inom 3R, som leder till utveckling och ökad medvetenhet om 3R. År 2017 valde vi att belöna professor Annika Hanbergs enastående insatser inom utbildningen och Birthe Warnholtz masters-projekt, vilket resulterade i ett steg vidare mot validering av en icke-djurbaserad metod för ögonirritation (läs mer).

Annika Hanberg.
Birthe Wahnholtz.