Swetox interna 3R-pris 2017

Swetox årliga interna 3R-utmärkelse syftar till att belöna extraordinära prestationer eller starkt engagemang, som leder till utveckling och ökad medvetenhet om 3R. År 2017 valde vi att utdela priset till professor Annika Hanberg, för hennes viktiga insatser inom toxikologiutbildningen, och till Birthe Warnholtz för hennes mastersprojekt, vilket förde arbetet ett steg vidare mot validering av en djurfri metod för ögonirritation.

Annika Hanberg, utbildningsansvarig för Mastersprogrammet i toxikologi på Karolinska Institutet, fick Swetox Södertäljes 3R-pris 2017, för sina mångåriga insatser för att lyfta fram 3R-frågor.

Annika Hanberg är professor i toxikologi och chef för det internationella mastersprogrammet i toxikologi vid Karolinska Institutet. Under åren har Annika utvecklat mastersprogrammet till en unik internationell utbildning inom toxikologi. 3R-begreppen är integrerade i alla kurser och följer studenterna som en gemensam tråd från introduktion till masterprojekt. Annika engagerar personal på Swetox i kurser och undervisning, uppmuntrar alltid nya idéer och förbättringar, och uppfyller därigenom 3R-andan hos Swetox.

Studenter från hela världen som examineras från mastersprogrammet i toxikologi har en exceptionell förståelse, kompetens och entusiasm för 3R i toxikologi och riskbedömning. Annikas extraordinära insatser ger därför en enorm potential för ytterligare världsomspännande utveckling och implementering av 3R.

Birthe Warnholtz tilldelades Swetox Södertäljes 3R-pris för studenter 2017, för sina bidrag till NociOcular-projektet, som ersätter plågsamma försök med irriterande ämnen i djurs ögon med studier på nervceller.

Birthe Warnholtz får Swetox 3R-priset för studenter 2017. Birthe har visat ett djupt engagemang i djurfria metoder i allmänhet och särskilt projektet NociOcular på Swetox. Birthe har gjort viktiga bidrag till utvecklingen av NociOcular-analysen, innefattande ett mekaniskt och icke-djurtänkande för klassificering av ögonirriterande kemikalier.

Birthe är mycket engagerad i sitt projekt och i testmodeller utan djur. Hon har mognat snabbt som forskare och hon har blivit intresserad av datormodellering genom projektet. Birthe tog initiativ till att utvärdera alla historisk data med multivariata data-analyser och har utvecklat samarbeten som behövdes för vidareutveckling av projektet. Med god inblick i riktlinjer för regleringstest utökar Birthe nu datamängden av kemikalier och hon kommer att utmana prediktionsmodellen med ytterligare kemikalier som har visat sig vara svåra att klassificera genom andra in vitro-test. Birthe är verkligen en bra ambassadör för utveckling av nya toxicitetsteststrategier för framtida användning i riskbedömning.