60 miljoner kronor för forskning om barns exponering för blandningar av kemikalier

Swetox (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper) får koordinera 60 miljoner kronor från EU-kommissionen för att studera barns exponering för blandningar av kemikalier. I projektet studeras hur kemikalierna verkar på molekylär nivå och en förbättrad metodik utarbetas för riskbedömning av kemikalier, i syfte att skapa en säker kemikalieanvändning åt nästa generation.

– Det är mycket glädjande att kommissionen uppmärksammat behovet av en kraftfull insats med högkompetenta forskare inom det breda området ”Toxikologiska vetenskaper”, som Swetox står för och som i samarbete med de europeiska parterna förstärks ytterligare, säger Åke Bergman, professor och chef vid Swetox. Vi vet idag ganska mycket om hur vissa enskilda substanser, som ftalater och bisfenol A, kan påverka människor och djur. Men att bedöma riskerna med blandningar av kemikalier är en mycket stor utmaning.

Projektet, som ska pågå i fyra år, knyter samman forskare från flera olika områden: epidemiologer, toxikologer, molekylärbiologer och experter inom riskbedömning. Tillsammans ska de kartlägga hur tillväxt och ämnesomsättning, nervsystemets utveckling och könsutveckling påverkas av främmande kemikalier som finns i miljön. De ska också klargöra genom vilka mekanismer kemikalierna verkar och utveckla beräkningsmodeller som kan förutsäga olika ämnens effekter. Resultaten ska leda fram till ett ramverk för hur epidemiologisk och experimentell forskning kan samverka för en bättre riskhantering i framtiden.

De 60 miljonerna kommer från EU:s forskningsprogram Horizon 2020 och arbetet koordineras från Swetox Södertälje. Forskare från följande svenska universitet deltar: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Dessutom medverkar forskare från sex andra länder i samarbetet: Finland, Frankrike, Grekland, Tyskland, Italien och USA.

För mer information, vänligen kontakta:
Åke Bergman, professor och chef för Swetox
Tel. 08-524 885 10, 070-644 38 61, ake.bergman@swetox.se

Joëlle Rüegg, forskare i epigenetik, Swetox
Tel. 08-524 885 18, 073-712 15 92, joelle.ruegg@swetox.se

Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstads universitet
Tel. 054-700 25 40, 070-586 65 65, carl-gustaf.bornehag@kau.se