Christina Rudén statlig utredare av kombinationseffekter

Professor Christina Rudén vid Stockholms universitet och medverkande i det Swetox-koordinerade EU-projektet EDC MixRisk, har fått regeringens uppdrag att utreda och föreslå regleringsstrategier för att hantera kombinationseffekter av olika kemikalier, den s k ”cocktaileffekten”.

Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn

Swetoxforskaren Carl-Gustaf Bornehag, projektledare för SELMA-studien och professor vid Karlstads universitet, har påvisat försämringar i språkutvecklingen hos 2 1/2-åriga barn vars mödrar använt paracetamol under den tidiga graviditeten. Paracetamol är den verksamma substansen i många … Fortsätt läsa Paracetamol under graviditeten kan leda till försämrad språkutveckling hos barn