Rapport från Nanosäkerhetsmötet

Ian Cotgreave som ledde nanosäkerhetsmötet på Swetox Södertälje den 28 oktober har sammanställt en mötesrapport.

Swetox startar 3R-team

Swetox vill bidra med utveckling, validering och användning av nya metoder för att minska och förbättra de djurförsök som utförs inom forskning och testning. Baserat på vetenskapliga studier har vi identifierat ett antal viktiga framgångsfaktorer.

Vetandets värld om Swetox

P1:s Vetandets värld ägnade den 21 nov hela programmet åt att berätta om Swetox.
Ian Cotgreave, Elin Törnqvist och Carl-Gustav Bornehag medverkade bland annat.

Kinesiska forskare på besök

I fredags fick Swetox Södertälje besök av ett tjugotal kinesiska forskare från Tongji-universitetet i Shanghai. Besöket skedde på initiativ av Åke Bergman och som ett led i ”Forskningssamarbete Kina”.