SwePharmaSafe


Björn Platzack

Specialist in vivo-metodik och inhalation, Fil.dr.
  +46 (0)8-524 885 06
  bjorn.platzack@swetox.se

Ian Cotgreave

Strategisk vetenskaplig utveckling, Professor
  +46 (0)8-524 885 08
  ian.cotgreave@swetox.se

Johan Lindberg

Specialist Bioanalys och IT
  +46 (0)8-524 885 01
  johan.lindberg@swetox.se

Karin Cederbrant

Specialist in vitro-metodik och immuntoxikologi, Med. dr, Docent
  +46 08-524 885 03
  karin.cederbrant@swetox.se