Personal


Åke Bergman

Chef Swetox, professor. Ordförande i styrgruppen för SweNanoSafe.
  +46 (0)8-524 885 10
  ake.bergman@swetox.se

Anna Forsby

Specialist in vitro-metodik och neurotoxikologi, Fil. dr., Assoc. Prof.
  +46 (0)8-524 885 04
  anna.forsby@swetox.se

Annika Hanberg

Utbildningskoordinator, Professor, ERT
  +46 (0)8-524 875 26
  annika.hanberg@swetox.se

Antero Da Silva

Doktorand, riskbedömning
  +46 720 20 96 77
  antero.silva@swetox.se

Björn Platzack

Specialist in vivo-metodik och inhalation, Fil.dr.
  +46 (0)8-524 885 06
  bjorn.platzack@swetox.se

Bo Watz

Forskningsingenjör in vivo
  +46 (0)8-524 885 22
  bo.watz@swetox.se

Charlotte Nilsson

Utbildningskoordinator Fil.dr., ERT
  +46 (0)8-524 885 09
  charlotte.nilsson@swetox.se

Ekatherine Lagovardos

Samordnare, Nationell plattform för nanosäkerhet
  +46 (0)8-524 885 38
  ekatherine.lagovardos@swetox.se

Elin Engdahl

Post doc, hormonstörande kemikalier och epigenetik
  +46 70 546 09 41
  elin.engdahl@swetox.se

Elina Drakvik

Samordnare, Nationell plattform för nanosäkerhet | Kommunikatör, EDC-MixRisk
  +46 (0)8-524 885 39
  elina.drakvik@swetox.se

Emma Vincent

Forskare, biotransformation
  +46 (0)8-524 885 30
  emma.vincent@swetox.se