Anna Forsby

Specialist in vitro-metodik och neurotoxikologi, Fil. dr., Assoc. Prof.
  +46 (0)8-524 885 04
  anna.forsby@swetox.se

Fil. dr. i zoofysiologi vid Lunds universitet 1994 och docent i neurokemi med molekylär neurobiologi vid Stockholms universitet 2010.

Anna har även en forskartjänst vid Stockholms universitet, där hon varit verksam på Institutionen för neurokemi vid Stockholms universitet sedan 1994. Huvudsaklig forskningsinriktning inom neurotoxikologi, särskilt utveckling och validering av in vitro-metodik för mekanistiska studier och human hälsoriskbedömning.


Grupper: In vitro

Taggar: 3R In vitro-metodik