Annika Hanberg

Utbildningskoordinator, Professor, ERT
  +46 (0)8-524 875 26
  annika.hanberg@swetox.se

Medicine doktor i toxikologi vid KI 1996 och docent i toxikologi vid KI 2005.

Professor i toxikologi med inriktning mot utbildning och miljömedicinsk riskbedömning vid KI 2010. Annika Hanbergs forskning har fokuserat på mekanismer och toxicitet av relevans för hälsoriskbedömning av hormonstörande ämnen som dioxiner och PCB. Annika är ansvarig för det globala masterprogrammet i toxikologi vid KI.


Grupper: Utbildning

Taggar: Utbildning