Björn Glinghammar

Specialist, läkemedelstoxikolog
  +46 (0)8-524 885 35, (0)70-715 31 93
  bjorn.glinghammar@swetox.se

Fil.Mag i Nutrition vid Stockholm Universitet (1996) och Medicine Doktorsexamen i Molekylär toxikologi (2001) följt av postdoc vid Gustaf V forskningsinstitut, Karolinska universitetssjukhuset (2003).

Blev europeisk registerad toxikolog (ERT, 2015). Arbetat som molekylär toxikolog vid AstraZeneca i Södertälje (åren 2004-2012) och som Discovery toxikolog vid AstraZeneca i Mölndal (åren 2012-2016).

Arbetar på Swetox Södertälje sedan 2016 som Specialist, med huvudsaklig uppgift, toxikolog för ”Drug Discovery Development Platform (DDDP)” vid Scilife Lab i Solna. Expertkunnande inom läkemedel och nutritions toxikologi, tidig toxikologisk läkemedelsutveckling (discovery safety), in vitro toxikologi, användning av in silico toxikologiska databaser och riskutvärdering av substanser och biologiska enzymer/proteiner (targets).


Grupper: In vitro SwePharmaSafe

Taggar: Läkemedelssäkerhet