Björn Platzack

Specialist in vivo-metodik och inhalation, Fil.dr.
  +46 (0)8-524 885 06
  bjorn.platzack@swetox.se

Fil. dr. i zoofysiologi vid Göteborgs universitet 1998. Har sedan 2002 varit verksam inom Safety Assessment, AstraZeneca R&D med toxikologiska studier och toxikologisk riskbedömning. Björn var 2008-2012 Associate Director vid avdelningen för allmäntoxikologi på Safety Assessment Södertälje.

På Swetox Södertälje är Björn chef och ansvarig för djurverksamheten sedan 2014. Aktiv som projekttoxikolog i läkemedelsprojekt. Vetenskapligt fokus på allmäntoxikologi och inhalation.


Grupper: In vivo SwePharmaSafe

Taggar: In vivo-metodik Inhalation