Charlotte Nilsson

Utbildningskoordinator Fil.dr., ERT
  +46 (0)8-524 885 09
  charlotte.nilsson@swetox.se

Charlotte kommer närmast från KI där hon arbetade med utbildningsfrågor. Innan KI arbetade Charlotte på Astra Zeneca i 12 år.
Charlotte arbetar tillsammans med Annika Hanberg med att koordinera och stärka utbildningsdelen inom toxikologiska vetenskaper, i samarbete med universiteten.


Grupper: Utbildning

Taggar: 3R Utbildning