Elin Törnqvist

Specialist 3R, Vet.med.dr
  +46 (0)8-524 885 17
  elin.tornqvist@swetox.se

Legitimerad veterinär 1995, veterinärmedicine doktor i immunologi 2002 vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
Elin Törnqvist har många års erfarenhet av arbete med djurskyddsfrågor som forskare och veterinär. På AstraZeneca R&D, avdelningen för toxikologi, drev hon ett förbättringsarbete inom 3R. Ett arbete som ledde till förbättringar för försöksdjuren före, under och efter försöken (Refinement) och minskat antal försöksdjur (Reduction) med bibehållen vetenskaplig kvalitet.


Grupper: Swe3R

Taggar: 3R