Heike Hellmold

Chef, ETV. Specialist läkemedelstoxikologi, Med.dr. Ordförande i SweNanoSafes samverkansråd.
  +46 (0)8-524 885 02
  heike.hellmold@swetox.se

Med. dr. i molekylärtoxikologi vid Karolinska Institutet 1998.

Heike Hellmold har sedan 1999 varit verksam på Safety Assessment, AstraZeneca R&D inom molekylärtoxikologi och reproduktionstoxikologi med mekanistiska utredningar, riskbedömningar och regulatoriska studier.
Avdelningschef reproduktionstoxikologi sedan 2007.
Heike har erfarenhet av projektledning, djurförsöksetik, kvalitets- och förbättringsarbete och alla typer av personalfrågor.


Grupper: Administration SweNanoSafe

Taggar: Riskbedömning