Ian Cotgreave

Strategisk vetenskaplig utveckling, Professor
  +46 (0)8-524 885 08
  ian.cotgreave@swetox.se

Docent i medicinsk miljögiftsforskning 1991 vid Karolinska Institutet, Stockholm. Professor i toxikologi 2002 med särskild ansvar för grund- och vidareutbildning i toxikologi vid KI. Ian Cotgreaves forskning har varit fokuserad på förståelse av toxicitet och prediktion av risker från exponering av miljögifter, kemikalier, läkemedel med mera. Ian har mångårig bakgrund som chef för molekylär toxikologi på AstraZeneca.


Grupper: Administration SwePharmaSafe

Taggar: Miljögifter