Johan Lindberg

Specialist Bioanalys och IT
  +46 (0)8-524 885 01
  johan.lindberg@swetox.se

Fil. dr i organisk kemi vid Stockholms Universitet 1990. Postdoc och föreläsare vid Stockholms Universitet 1991-1992.

Kommer senast från AstraZeneca där Johan var Principal Scientist och chef för gruppen Molecular Profling inom Safety Assessment.

Erfarenhet av utveckling och kvalificering av nya biomarkörer, organisk analytisk kemi, strukturutredningar, bioanalys, kemometri och utveckling av IS system (exempelvis en preklinisk Biobank), linje och projektledarskap.


Grupper: Bioanalys SwePharmaSafe

Taggar: Bioanalys IT