Jonas Förare

Kommunikatör
  +46 (0)8-524 885 23
  jonas.forare@swetox.se
  jonasf10
             

Jonas Förare är ursprungligen disputerad biolog (Entomologi), men har arbetat med forskningskommunikation sedan 20 år. Han har arbetat vid SLU, Svenska Jägareförbundets forskningsavdelning, Kungl. Vetenskapsakademien och kommer senast från Forskningsrådet Formas.


Grupper: Administration

Taggar: 3R