Karin Cederbrant

Specialist in vitro-metodik och immuntoxikologi, Med. dr, Docent
  +46 08-524 885 03
  karin.cederbrant@swetox.se

Med. dr och Docent i Experimentell klinisk patologi med inriktning mot immuntoxikologi i patologi vid Linköpings universitet. Verksam vid Safety Assessment, AstraZeneca R&D 1985-2012, avdelningarna för Klinisk kemi och Molekylärtoxikologi. Chef och vetenskapligt ansvarig för den immuntoxikologiska verksamheten.

Karin har ett särskilt fokus på immunfunktionella tester,  humanbaserade analyssystem,  utveckling av in vitro-metoder och validering/ identifiering av biomarkörer.


Grupper: In vitro SwePharmaSafe

Taggar: In vitro-metodik