Marcus Sjödin

 Forskningsingenjör Bioanalys, Fil.dr
  +46 (0)8-524 885 16
  marcus.sjodin@swetox.se

Marcus kommer från en postdoc-tjänst vid KI. Han kommer bland annat att jobba vidare med en framtagen analysmetod för att identifiera olika gallsyremetaboliter som är intressanta när det gäller levertoxicitet. Ett annat projekt som påbörjades på KI och som nu fortsätter på Swetox är att hitta och identifiera astmarelaterade biomarkörer.


Grupper: Bioanalys Forskare

Taggar: 3R Bioanalys