Marie Eriksson

Forskningsingenjör in vivo. Fil.kand.
  +46 (0)8-524 885 12
  marie.eriksson@swetox.se

Marie kommer från Linköpings universitet där hon arbetade som chefstekniker och utbildare. Hon har tidigare bland annat arbetat på AstraZeneca, Safety Assessment, i 16 år som gruppchef och laboratorieingenjör. Hon kommer att ansvara för uppsättningen av in vivo-verksamheten tillsammans med Björn Platzack och Elin Törnqvist.


Grupper: In vivo

Taggar: 3R In vivo-metodik