Maritha Marcusson-Ståhl

Forskningsingenjör in vitro. Fil. kand.
  +46 (0)8-524 885 13
  maritha.marcusson.stahl@swetox.se

Maritha har tidigare arbetat på Astra Zeneca i över 20 år med immuntoxikologi och analyser av immunologi. Hon kommer närmast från KI där hon bl. a. odlade celler för stamcellstransplantation. På Swetox kommer hon att arbeta med in vitro-verksamheten till sammans med Karin Cederbrant och Anna Forsby.


Grupper: In vitro

Taggar: In vitro-metodik