Personal


Heike Hellmold

Chef, ETV. Specialist läkemedelstoxikologi, Med.dr. Ordförande i SweNanoSafes samverkansråd.
  +46 (0)8-524 885 02
  heike.hellmold@swetox.se

Ian Cotgreave

Strategisk vetenskaplig utveckling, Professor
  +46 (0)8-524 885 08
  ian.cotgreave@swetox.se

Joëlle Rüegg

Docent, forskare i epigenetik
  +46 (0)8-524 885 18
  joelle.ruegg@swetox.se
       

Johan Lindberg

Specialist Bioanalys och IT
  +46 (0)8-524 885 01
  johan.lindberg@swetox.se

Jonas Förare

Kommunikatör
  +46 (0)8-524 885 23
  jonas.forare@swetox.se
  jonasf10
             

Karin Cederbrant

Specialist in vitro-metodik och immuntoxikologi, Med. dr, Docent
  +46 08-524 885 03
  karin.cederbrant@swetox.se

Marcus Sjödin

 Forskningsingenjör Bioanalys, Fil.dr
  +46 (0)8-524 885 16
  marcus.sjodin@swetox.se

Marie Beckman

Senior samordnare, Nationell plattform för nanosäkerhet. Fil. dr.
  +46 (0)8-524 885 37
  marie.beckman@swetox.se

Marie Eriksson

Forskningsingenjör in vivo. Fil.kand.
  +46 (0)8-524 885 12
  marie.eriksson@swetox.se

Maritha Marcusson-Ståhl

Forskningsingenjör in vitro. Fil. kand.
  +46 (0)8-524 885 13
  maritha.marcusson.stahl@swetox.se

Mattias Öberg

Forskare, riskbedömning. Med.dr, docent, ERT
  +46 (0)8-524 885 05
  mattias.oberg@swetox.se
       

Pauliina Damdimopoulou

Forskare, hormonstörande ämnen och reproduktion
  +46 (0)70-93 900 93
  pauliina.damdimopoulou@swetox.se
       

Per Gerde

Forskare, inhalation
  +46 (0)72-219 84 49
  per.gerde@swetox.se

Rune Karlsson

Samordnare, Nationell plattform för nanosäkerhet. Fil. dr.
  +46 8 524 88543/ Mobil +46 70 352 48 07
  rune.karlsson@swetox.se

Scott Boyer

Specialist beräkningstoxikologi, Fil. dr
  +46 (0)8-524 885 07
  scott.boyer@swetox.se

Ulf Norinder

Senior forskningsspecialist beräkningstoxikologi, Tekn. dr
  +46 (0)8-524 885 14
  ulf.norinder@swetox.se