Scott Boyer

Specialist beräkningstoxikologi, Fil. dr
  +46 (0)8-524 885 07
  scott.boyer@swetox.se

PhD i molekylärtoxikologi vid University of Colorado, Boulder 1991. Senior Scientist vid Pfizer Central Research 1993-97 inom biotransformation och enzym/farmakokinetik.

Scott Boyer har arbetat på AstraZeneca med modellering med inriktning mot toxikologi, senast som chief scientist och global chef för molekylärtoxikologi. Scott har skapat beräkningsmetoder som används för riskbedömningar inom läkemedels-, kosmetika- och den kemiska industrin.


Grupper: In silico

Taggar: Beräkningstoxikologi