Swetox-konsortiet har upphört den 31 december 2018. De olika delarna i verksamheten utvecklas vidare i nya former.

 

  • Infrastrukturen och uppdragsverksamheten vid Swetox i Södertälje har förts över till RISE, Kemisk och farmaceutisk toxikologi. Inom RISE breda erbjudande finns nu även skräddarsydda lösningar för säkerhetsbedömning inom bland annat läkemedels- och kemisk industri, för alla steg i utvecklingen till säkra produkter. RISE är även en samarbetspartner för forskning och utbildning inom toxikologi.
  • Den akademiska forskningen har beretts hemvist på andra instititutioner inom KI och på Örebro universitet. EDC-2020 projektet och EDC-MixRisk kommer att slutföras enligt planerna för projekten.
  • Den Nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, har flyttat över till IMM (Institutet för miljömedicin) på KI.
  • Universiteten som ingick i Swetox fortsätter att samverka inom området kemikalier, hälsa och miljö. De bildar ett nytt konsortium, SwACCS som står för ”Swedish Academic Consortium on Chemical Safety” för att möta de stora utmaningarna som visionen ”En kemikalisäker värld” kräver och som FN pekat ut genom sina ”Sustainability Development Goals” . Det nya konsortiet koordineras av Örebro och Lunds universitet med start från 1 januari 2019 och en hemsida kommer att etableras inom kort.

På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter till de olika delarna.

Kontakt, RISE:
Håkan Hollmark, hakan.hollmark@ri.se, 010-516 6557

Läs mer om RISE- Chemical and Pharmaceutical Safety (på engelska)

Kontakt, SwACCS:
Åke Bergman, ake.bergman@oru.se (070-644 38 61)

Swetox, Svenskt center för toxikologiska vetenskaper var ett samarbete inom kemikalier, hälsa och miljö, mellan elva universitet.

Här kan du, i text och bild, läsa en populär redogörelse för Swetox verksamhet 2014-2018 (pdf)

Swetox-konsortiet har upphört den 31 december 2018. De olika delarna i verksamheten utvecklas vidare i nya former.

 

  • Infrastrukturen och uppdragsverksamheten vid Swetox i Södertälje har förts över till RISE, Kemisk och farmaceutisk toxikologi. Inom RISE breda erbjudande finns nu även skräddarsydda lösningar för säkerhetsbedömning inom bland annat läkemedels- och kemisk industri, för alla steg i utvecklingen till säkra produkter. RISE är även en samarbetspartner för forskning och utbildning inom toxikologi.
  • Den akademiska forskningen har beretts hemvist på andra instititutioner inom KI och på Örebro universitet. EDC-2020 projektet och EDC-MixRisk kommer att slutföras enligt planerna för projekten.
  • Den Nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, har flyttat över till IMM (Institutet för miljömedicin) på KI.
  • Universiteten som ingick i Swetox fortsätter att samverka inom området kemikalier, hälsa och miljö. De bildar ett nytt konsortium, SwACCS som står för ”Swedish Academic Consortium on Chemical Safety” för att möta de stora utmaningarna som visionen ”En kemikalisäker värld” kräver och som FN pekat ut genom sina ”Sustainability Development Goals” . Det nya konsortiet koordineras av Örebro och Lunds universitet med start från 1 januari 2019 och en hemsida kommer att etableras inom kort.

På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter till de olika delarna.

Kontakt, RISE:
Håkan Hollmark, hakan.hollmark@ri.se, 010-516 6557

Läs mer om RISE- Chemical and Pharmaceutical Safety (på engelska)

Kontakt, SwACCS:
Åke Bergman, ake.bergman@oru.se (070-644 38 61)

Swetox, Svenskt center för toxikologiska vetenskaper var ett samarbete inom kemikalier, hälsa och miljö, mellan elva universitet.

Här kan du, i text och bild, läsa en populär redogörelse för Swetox verksamhet 2014-2018 (pdf)