EU-parlamentet röstar om kriterier för hormonstörande ämnen- Swetoxforskare i intervju

EU-parlamentets kommitté för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) har röstat mot det senaste förslaget om kriterier för hormonstörande ämnen från EU-kommissionen.

Legala analyser och en oppositionsskrivelse författad av bl a den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland  påpekade att kommissionen överskridit sina befogenheter då den uteslutit hormonstörande ämnen i pesticider. EU-parlamentet röstar om förslaget första veckan i oktober.

Läs mer om forskares från Swetoxkonsortiet och andras överväganden och kritik mot de kriterier som föreslagits, i en artikel i tidningen Syre:


Taggat