Ian Cotgreave till EU-kommitté för alternativ till djurförsök

 

Swetox ansvarige för vetenskaplig strategisk utveckling, professor Ian Cotgreave,  kommer från i december under tre år att ingå i kommittén ESAC, som fungerar som stöd för den EU-gemensamma myndigheten EURL ECVAM. Myndigheten är specialiserad på att utveckla och utvärdera forskningsmetoder inom 3R, alltså metoder som ersätter, reducerar eller förfinar  djurförsök och har sitt säte i forskningscentret JRC i Ispra, Italien.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén rådgör EURL ECVAM om vetenskapliga frågor. ESAC: s huvuduppgift är att genomföra oberoende granskningar av valideringsstudier av alternativa provningsmetoder, utvärdering av deras vetenskapliga validitet för ett visst syfte. ESAC granskar lämpligheten av studiedesign och -ledning, kvaliteten på de erhållna resultaten och rimligheten av slutsatserna som dragits.

ESAC: s rådgivning (i form av EWG-rapporter och ESAC-yttranden) utgör grunden för utvecklingen av ”EURL ECVAM-rekommendationer”, som sammanfattar myndighetens syn på en testmetods giltighet och ger råd om eventuell tillämplighet, begränsningar och korrekt vetenskapligt bruk . På grundval av ESAC: s råd identifierar EURL ECVAM-rekommendationerna kunskapsbrister och definierar uppföljningsåtgärder.

 

 


Taggat