KI:s nye rektor besökte Swetox Södertälje

– När det gäller samverkan, är Swetox nummer ett!, sa rektor Ole Petter Ottersen efter besöket på Swetox Södertälje.

Tillsammans med prorektor Karin Dahlman-Wright besökte han för första gången Swetox och fick en personlig presentation av arbetet på enheten i Södertälje. Betydelsen av samverkan för att nå hög kvalitet på forskning och utbildning var ett genomgående tema under dagen.

Åke Bergman, Ole Petter Ottersen och Karin Dahlman-Wright.

Swetox chef Åke Bergman inledde med att berätta om hur infrastruktur och kompetens byggts upp och hur projekten kopplar till FN’s hållbarhetsmål och de svenska miljömålen som på många sätt relaterar till kemikalierisker.

Den naturvetenskapliga kompetensen inom kemikalier, hälsa, miljö är hög i Sverige, framhöll han, men brister ofta när det gäller samverkan mellan universitet och mellan olika discipliner. Åke Bergman föreslog att KI borde ta en ledande roll och satsa på ett Campus Södertälje för global hälsa och miljö.

Han berättade också om sin roll som rådgivare när Kina planerar att flytta Beijings administrativa centrum till en helt ny stad, som ska bygga på idéer om hållbart byggande.

Forskning med synergier

Swetox Södertäljes Joëlle Rüegg presenterade de många samverkanssatsningarna inom Swetox.

Swetox är ett unikt samarbete mellan elva universitet och det finns nu ett 40-tal pågående eller nyss avslutade forskningsprojekt sedan starten 2014. Vid Swetox i Södertälje syns samarbetet mellan flera forskargrupper vilket redan resulterat i en mängd publikationer och studentarbeten. Joëlle Rüegg, som leder EDC-MixRisk, ett Horizon 2020-projekt som koordineras från Swetox, berättade om framgången med de tvärvetenskapliga ansatserna.

Ett arbete som förenar epidemiologiska frågeställningar med experimentella studier har nu resulterat i ett manuskript som för närvarande sakkunniggranskas på Nature. För att kunna påverka EUs kommande ramprogram för forskning har man därför tagit initiativ till en workshop som ska samla alla relevanta H2020-projekt som forskar kring risker och riskbedömning av kemikalier. Workshopen kommer att hållas i Ispra (Joint Research Center) i slutet av maj, 2018. Samverkan mellan Swetoxforskarna har fungerat bra, men det kräver tid och det i sin tur en finansiell trygghet, avslutade hon.

Synergier mellan riktad grundvetenskap och uppdragsgivarens ändamål är också grundkravet för den uppdragsforskning som växer på Swetox Södertälje. Ian Cotgreave presenterade en lång rad samarbetspartner från industrin, vars projekt genomförts i Södertälje.

– Det är inte ofta man ser så många loggor samlade på en och samma bild”, kommenterade Ole Petter Ottersen efter presentationen.

Swetox Södertälje utgör dessutom en betydande del av Horizon 2020-projektet EU-ToxRisk, som samlar företag och akademiska institutioner från hela Europa. För att ännu bättre kunna möta samhällets behov när det gäller utveckling av nya läkemedel, presenterade Ian Cotgreave också den nya plattformen för säkerhetsbedömning av läkemedel, kallad SwePharmaSafe, som bygger på den kompetens som finns inom läkemedelstoxikologi vid Swetox Södertälje.

Samverkan för kompetensförsörjning och för samhället

Annika Hanberg

Swetox Södertälje har bidragit till många doktorand- och masterutbildningar vid KI och andra medverkande universitet. Varje år samlar man också yngre forskare inom Swetox Academy, där de får möta såväl seniora forskare som myndighets- och företagsrepresentanter. Utbildningsledaren Annika Hanberg framhöll vikten av samverkan för att möta behoven av kompetens och fortbildning inom toxikologiska vetenskaper. ”I den situation som råder med pensionsavgångar och bristande kritisk massa på enskilda lärosäten, är det en nödvändighet”, framhöll hon.

Mattias Öberg

Mattias Öberg, som forskar om riskbedömning, berättade därefter om samverkan med samhället inom olika områden. En viktig insats var ett brev som forskare inom Swetox skrev till regeringen för att kräva en ”haverikommission” efter de allvarliga kontamineringen av drickvattnet i Ronneby.

Skrivelsen gav effekt, och efter en utredning skapade regeringen ett helt nytt myndighetsnätverk och gav möjligheter till nya riktade forskningsprojekt. Ny kunskap har också gjort det möjligt för svenska myndigheter att påverka EU så att flera av de farliga kemikalierna förbjudits.

– Samverkan gör att forskningen är relevant, sa Mattias Öberg och pekade på Swetox engagemang i det nya 3R-centret på Jordbruksverket för minskad användning av djurförsök samt i internationella och europeiska nätverk för riskbedömning av kemikalier och utveckling av nya metoder. Mattias Öberg noterade också regeringens förtroende för Swetox då man bad enheten i Södertälje vara värd för den nya nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe.

Heike Hellmold och Åke Bergman.

Heike Hellmold, ställföreträdande föreståndare vid Swetox, avslutade presentationen med att berätta om den filosofi kring ledarskap och arbetskultur, som råder på Swetox Södertälje. Den karakteriseras av delaktighet, ansvar och engagemang, gäller på alla nivåer och omfattar även försöksdjuren. Att hantera försöksdjur så de inte känner stress är viktigt för både vetenskaplig kvalitet, arbetsmiljö och djurvälfärd.

Karolinska Institutets nye rektor Ole Petter Ottersen summerade dagen.

Ole Petter Ottersen menade att Swetox inriktning att förhålla sig till flera av FN:s och Sveriges miljömål stämde överens med arbetet kring KI:s nya strategi inför 2030. Samverkan är en central del i regeringens forskningspolitik och rektor var också imponerad av den breda samverkan med företag, samhälle och omgivande intressenter som Swetox redan uppnått.

För att nå ännu längre uppmuntrade till nordisk samverkan inom kompetensförsörjning och pekade på att Swetox har en bra position för framtida satsningar inom EU.

 


Taggat