Ny test av stavmixrar gav glädjande resultat

År 2014 lät tidningen Ica-kuriren testa stavmixrar, sedan det visat sig att de läckt klorparaffiner vid användning i beredningsarbetet i laboratorium på Stockholms universitet. Klorparaffiner är persistenta miljögifter som tillverkas och används som mjukgörare och i skärvätskor i hög utsträckning i kinesisk produktion.

Resultatet av testet var nedslående och i princip alla fabrikat läckte. Halterna som uppstod vid användning var heller inte  försumbara, har uppföljande studier på Stockholms universitet och Livsmedelsverket visat. De överskred gränsvärdet för dagligt intag hos spädbarn med kroppsvikt under sju kilo.

Den förnyade testomgången visade att inga av de testade stavmixrarna läckte klorparaffiner (även om tre läckte något som inte kunnat bestämmas). ”Detta var en mycket god nyhet”, kommenterar Swetox chef Åke Bergman, som intervjuas i artikeln.

Läs artikeln


Taggat