Swetox konferens: Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder

Hur kan moderna djurfria metoder kan vara mer träffsäkra och ge ett mer adekvat testsvar och samtidigt kosta mindre och resultera i bättre djuretik? Beslutsfattare, myndigheter, näringsliv, forskare och studenter var inbjudna till Swetox konferens för att prata om samhällsnyttan av hållbar utveckling med djurfria forskningsmetoder.

Ami Palmin från Swetox hälsar Henriette Bout, en av dagens talare, välkommen till Swetox välbesökta konferens om försöksdjursfria metoder i den vackra Hazeliussalen på Hasselbacken.

Elin Törnqvist, från Swetox, inledde konferensen med en historisk exposé över graviditetstest och visade på betydelsen av en svensk innovation och en svensk företagssatsning i utvecklingen av dagens graviditetstest. Hur påvisade man graviditet innan det fanns stickor att köpa på varje apotek? Jo, genom att injicera kvinnors urin i kaniner och grodor. Idag görs flera hundra tusen graviditetstest årligen i Sverige och den svenska uppfinningen var inte bara en del av en framgångssaga inom svensk industri, utan gjorde det möjligt att gå från djurtest till snabbare och säkrare djurfria graviditetstest.

Elin Törnqvists historiska exposé över olika metoder för att testa graviditet, med till exempel kanintestet från 1900-talets mitt och kräkmetodens brygd på öl och dadlar från forntidens Egypten.

Idag står vi inför ett liknande tekniksprång inom toxikologisk riskbedömning. De traditionella djurtesterna förmår inte svara på de vetenskapliga frågor som samhället behöver få svar på. Mattias Öberg, också han från Swetox, gav flera exempel på utmaningar som kräver nya metoder. Det handlar till om fler än 100.000 kemikalier där vi saknar data om hälsorisker, men även om komplexa blandningar och om effekter på tidig utveckling av foster. Idag står vi med kostsamma, långsamma och inte alltid helt tillförlitliga testmetoder som använder djur. Med hjälp av datormodeller och kraftfulla molekylärbiologiska verktyg finns nu helt nya möjligheter.

Forskning har redan lett till genombrott

Två prisbelönta forskare medverkade i konferensen: Anna Herland och Gunnar Cedersund har tidigare tilldelats priset Årets Nytänkare av Stiftelsen Forska utan djurförsök. Gunnar Cedersund, verksam vid Linköpings Universitet talade om hur matematisk datormodellering, som kan binda samman kunskap, blir ett allt viktigare verktyg i forskningen. Gunnar Cedersund visade hur hans matematiska modeller har använts i utvecklingen av ny diabetesbehandling vilket både sparat stora mängder försöksdjur och stora summor pengar.

–  Systembiologi handlar om att äntligen börja lägga pusslet istället för att bara generera nya bitar. Och då blir det mer viktigt att alla pusselbitar kommer från samma pussel, vilket gör djurförsök alltmer irrelevanta, menade Gunnar Cedersund.

Anna Herland, forskare vid KTH och Karolinska Institutet, skickade runt ett av de chip som används när hon och hennes kollegor sätter ihop modeller av hela organsystem på labbet. Tekniken, som kallas organ-on-a-chip, ger möjlighet att studera interaktioner mellan olika typer av celler på ett sätt som efterliknar situationen i en människokropp.

Anna Herland och Gunnar Cedersund förklarar nya metoder och möjligheter på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.

Företagens och näringslivets roll är central i utvecklingen av nya metoder. Dagens forskning sker i synergi mellan avancerad teknisk och vetenskaplig utveckling och innovation. Under konferensen deltog därför Gusten Danielsson från företaget CELLINKs, som säljer 3D-printrar som kan skriva ut mänsklig vävnad. En vision är att minska behovet av transplantationer från människa till människa, men det öppnar också möjligheter att snabbt ”skriva ut” testsystem, som är mer realistiska än dagens cellodlingar i platta skålar. CELLINKs samarbetar med forskningslabb på universitet över hela världen.

Inom det stora området kemikalietester har företagen en nyckelroll, både som användare av tester och som utvecklare och producenter av nya säkrare tester. Nyligen börsintroducerades SenzaGen AB framgångsrikt och bolagets VD Anki Malmborg Hager, presenterade de vetenskapliga upptäckter som ligger till grund för det s.k. GARD-testet. Genom att mäta ett stort antal genuttryck i odlade celler och analysera dessa resultat matematiskt har forskare i Lund hittat en djurförsöksfritt allergitest som träffar rätt till 90%. Det ska jämföras med de djurförsök som varit ”golden standard”, och som har en tillförlitlighet på 75%. De nya testerna är säkrare och har stor potential för kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. Forskaren bakom GARD-testen, Malin Lindstedt, tilldelades Årets Nytänkare dagen innan konferensen.

Anki Malmborg Hager bjöd upp forskaren bakom GARD-testen, Malin Lindstedt, på scenen för att svara på detaljerade frågor.

Vilken roll har då myndigheter i utveckling och användning av nya försöksdjursfria metoder? Sex svenska myndigheter fick förra året regeringens uppdrag att ta fram varsin så kallad 3R-strategi, för att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. Kemikalieinspektionen (KEMI) har kommit längst med 3R-medvetenhet och engagemang i frågan. Enhetschef Ing-Marie Olsson Ressner beskrev KEMI:s nationella och internationella 3R-engagemang, men pekade även på behovet av ökad kunskap inom myndigheten för att kunna förstå och utvärdera resultat från nya djurfria metoder. De andra myndigheterna ligger ännu en bit efter i utvecklingen. Anders Blanck, VD på läkemedelsbranschens förening (LIF), menade att särskilt Läkemedelsverket måste ta frågan på större allvar. Det handlar inte bara om djurvälfärd utan om att säkerställa högre vetenskaplig kvalitet.

Utvecklingen går åt rätt håll, frågan vi behöver ställa oss är om vi i Sverige kan bli ledande i den utvecklingen. Det finns inget affärsmässigt skäl att ligga kvar i det gamla. Det är etiskt svårt, det är tekniskt svårt, ger ganska dåliga resultat och är väldigt dyrt, menade Anders Blanck.

I Sverige satsas relativt lite på nya djurfria metoder och nästan ingenting på validering. Karin Gabrielsson Morton, sakkunnig på stiftelsen Forska utan djurförsök, berättade om hur de som liten finansiär tvingas säga nej till många bra ansökningar varje år.

Om jag hade lagt undan en krona för varje gång någon hade sagt att det aldrig kommer att gå att ersätta allergitester på djur, så hade jag kunnat bekosta ett antal forskningsanslag med de pengarna, sa Karin Gabrielsson Morton, med en tydlig syftning till SenzaGens nya försöksdjurfria allergitest.

Sverige har inte ett samlat grepp eller en nationell strategi i dessa frågor, som rör både forsknings-, näringslivs- och utbildningsfrågor. Området har tagit fart internationellt, men flugit under radarn i Sverige. Här har svenska politiker behandlat det framför allt som en djurskyddsfråga. Det finns ett särskilt anslag till Vetenskapsrådet som har stått och stampat på samma blygsamma nivå i tio år. Den senaste forskningspolitiska propositionen 2016 tog fasta på forskning och innovation, Life Science, miljö, hälsa och samverkan. Här hade också möjligheterna med – och behovet av att få fram nya, djurförsöksfria metoder, kunnat lyftas fram. Men området nämndes inte.

I Nederländerna har man däremot tagit en radikal målsättning: Att 2025 vara världsledande inom försöksdjursfria innovationer och sluta med djurtester. Henriette Bout, vice ordförande i Nederländernas kommitté för skydd av försöksdjur, höll en mycket uppskattad och inspirerande presentation (se länk till presentation och film) och gav Sverige fem tips på hur man kan arbeta framgångsrikt med frågan.

Tips from Henriette Bout and the Netherlands:

  • Make use of the knowledge of transition management
  • Cooperate with stakeholders
  • Make it European
  • Do not focus on 3R but on innovation
  • Educate students on animal free innovation

Även i Finland har man sett behovet av att koppla utvecklingen av nya djurfria metoder till universiteten. Sedan år 2000 finns ett center vid universitetet i Tammerfors som driver på utvecklingen. Det finska centrets chef Professor Tuula Heinonen visade exempel på de nya metoder man utvecklar. Ian Cotgreave, professor i toxikologi från Swetox och ny medlem av EUs expertgrupp för nya metoder ESAC, talade om vikten av internationellt och nordiskt samarbete. Ian gav exempel på stora Europeiska satsningar med mångmiljonbelopp och partners från akademi, industri och myndigheter med målsättningen att ta fram djurfria metoder inom riskbedömning, toxikologi och medicinsk forskning.

Var står politikerna?

Utvecklingen av nya metoder hänger samman med politiska beslut. Konferensen avslutades därför med ett samtal med riksdagspolitiker. Betty Malmberg, forskningspolitisk talesperson (M), ledamot riksdagens Utbildningsutskott är en politiker som tydligt drivit frågan om nya metoder i Sverige. Nyligen la hon en motion i riksdagen för att Sverige ska följa Nederländernas exempel och satsa på innovationer och nya djurförsöksfria testmetoder. Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson (C), vice ordförande riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, menade att politikerna bör vara beredda att öka anslagen inom detta viktiga område. Penilla Gunther, näringspolitisk talesperson (KD), talade om behovet att få Vinnova och Vetenskapsrådet att jobba tillsammans kring frågan om nya metoder.

En politiker som i flera år drivit frågan om alternativ till djurförsök är Jens Holm, miljöpolitisk talesperson (V), ledamot riksdagens Miljö- och jordbruksutskott och ledamot riksdagens Näringsutskott. Han tryckte på att Sverige behöver en handlingsplan och menade att det går att använda politiska beslut för att få olika sektorer att arbeta mot samma mål, på liknande sätt som i Nederländerna.

Dagens moderator Paula Asarnoj ledde en engagerad diskussion med inbjudna politiker, som bland annat fick ta emot tips och idéer om vad som behöver göras för att få Sverige att jobba med frågan mer organiserat. Tips och idéer hade samlats in från talare och publik under dagen.

Målet med konferensen var att deltagarna skulle gå hem med känslan av att det är möjligt att ersätta djurförsök, att det redan idag finns metoder som används på riktigt som bättre motsvarar samhällets behov av forskningskvalitet och tillförlitlighet. En önskan var även att myndighetspersoner, beslutsfattare, forskningsfinansiärer och näringslivsrepresentanter skulle gå hem inspirerade och med en förståelse att de är en viktig aktör i utvecklingen av nya djurfria metoder. Stämningen under konferensen var positiv och den vackra mötessalen på Hasselbacken var full av energi och framtidsvisioner.

Vill du följa vad som skrivs om konferensen har finns en del länkar här intill, bland annat Vetenskapsradions reportage. Där finns även presentationen av Nederländernas handlingsplan i sin helhet.


TaggatLänkar:

Henriette Bout’s presentation och film om Nederländernas målsättning och strategi för övergång till djurfri forskning.

Henriette Bout presentation

Henriette Bout Animerad film

Nederländernas handlingsplan ”Transition to non-animal research – on opportunities for the phasing out of animal procedures and the stimulation of innovation without laboratory animals”.

Nederländernas handlingsplan

Swetox Replacement-workshop med på Karolinska Institutet 2016, Referat. Forskare från elva svenska universitet bidrog presenterade beskrivningar av cell- och datorbaserade metoder som kan ersätta försöksdjursmodeller i forskning.

Swetox Replacement-workshop 2016

Media:

Vetenskapsradions veckomagasin fredagen den 27 oktober 2017. Inslaget börjar 20 minuter in i programmet.

Mattias Öbergs blogg Toxicolour – Din guide i kemosfären, inlägget ”Djurförsök som graviditetstest”
Toxicolour Blogg

Intervju i EXTRAKT, en populärvetenskaplig tidning från forskningsrådet Formas

”Djurförsök inte enda sättet att testa kemikalier”