Finskt reportage om Pauliina Damdimopoulous forskning.

I intervjun i Simpukka, tidningen för de ofrivilligt barnlösa i Finland berättar hon hur de har analyserat 35 olika miljökemikalier hos IVF-patienter, och hittat 17 av dem i varje patient. Och hur de i nästa steg vill utröna om det finns kopplingar mellan exponering och IVF-behandlingens utfall.

Vidare ger hon råd till  par som planerar graviditet att tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller kemikalier. Precis som man slutar dricka och röka, kan man göra sitt bästa att undvika hormonstörande kemikalier, menar hon.

Avslutningsvis slår hon fast att enda lösningen är att samhället kontrollerar kemikalier i vardagen genom effektivare lagstiftning, eftersom det är ohållbart att konsumenterna ska veta vad dom ska undvika för att leva sunt. IVF-projektet är ett nära samarbete med docent Ylva Sjunnesson (SLU).


Taggat