Nya medel till Swetoxforskare

Swetox Södertäljes forskare var framgångsrika i sina ansökningar till forskningsråden 2017. Det resulterade i forskningsbidrag från såväl Formas som Vetenskapsrådet.

Från Formas tilldelades två projekt medel, vilka båda behandlar effekter av hormonstörande ämnen.

Det första heter Intracellulär exponering: en ny parameter för prediktion av endokrinstörande substansers toxikologiska effekter? (2 999 904  SEK) och involverar Vesna Munic Kos, Ian Cotgreave och Daniel Mucs, från Södertälje och leds av Per Artursson, Uppsala universitet.

  

Det andra projektet som fick finansiering från Formas leds av Joëlle Rüegg och behandlar hur blod-hjärnbarriärens egenskaper förändras av hormonstörande ämnen.

Hormoner spelar roll  vid uppkomsten av inflammationer som senare kan leda till psykisk sjukdom som autism och ADHD. I projektet Hormonstörande kemikaliers effekter på blod-hjärnbarriären ska olika ämnens effekter på mänskliga celler studeras i ”organ på chip”-modeller. Projektet  erhöll 2 776 782  SEK.

Pauliina Damdimopulou fick 1,6 MSEK från Vetenskapsrådet för projektet  In vitro-odling av humana äggceller: transkriptomanalys av endogena äggcellsblåsor, in vitro aktiverade äggcellsblåsor och ”äggcellsliknande celler”

I projektet kartläggs genuttrycket i de små äggellsblåsorna i humana äggstockar för att bättre förstå hur deras tillväxt och mognande kontrolleras. Med bättre basal kunskap om mekanismer som styr äggcellernas utveckling kan man börja studera miljökemikaliers påverkan på äggcellerna. Samtidigt hjälper informationen i utveckling av metoder för att odla äggceller in vitro. Projektet är ett nära samarbete med professor Juha Kere (KI).


Taggat