Uppskattat möte om nanosäkerhet på arbetsplatsen

Fortsatta diskussioner bland deltagarna under pauserna.

Den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, SweNanoSafe, anordnade sitt  tredje stora arrangemang: ett Fokusmöte om nanomaterial i arbetmiljön, som ägde rum den 24 oktober och samlade omkring 70 deltagare.

Fokusmötet arrangerades i samarbete med Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och SwedNanoTech. Drygt halva dagen ägnades åt informationsspridning om nanosäkerhet i arbetsmiljön. Utöver kortare presentationer från Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen om lagstiftning, klassificering och märkning, berättade forskare från Sverige, Danmark och Finland om sin erfarenheter och resultat.

Ulla Vogel från Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark presenterade goda exempel på hur de arbetar med nanosäkerhet på danska arbetsplatser.

Deltagarna fick även en kort introduktion till området nanomaterial i arbetsmiljön och beskrivningar ur ett företagsperspektiv. Eftermiddagen ägnades åt diskussioner om hinder och åtgärder för säkert arbete med nanomaterial. Som inspiration inför diskussionerna skickades resultatet av diskussionerna på workshopen den 5 september ut till deltagarna i förväg. En rapport från fokusmötet är under sammanställning.

Maria Albin (Karolinska Institutet, ej med i bild) ledde slutdiskussionen med hjälp av en panel bestående av (från vänster): Conny Lundberg (If Metall), Lennart Dock (Kemikalieinspektionen), Jouni Surakka och Gustaf Bäck (Arbetsmiljöverket), Eva Nordenberg (Siemens Industrial Turbomachinery AB) och Åsalie Hartmanis (SwedNanoTech, ej i bild).

Taggat