Swetox djuravdelning får pris för förfining av av metoder

Camilla Bengtsson och Marie Eriksson på Swetox djuravdelning belönas på EPAA:s årsmöte den 22 november för sitt program för träning av försöksdjur innan försök. Programmet, som fungerar för både möss och råttor heter: Handling and Training of Mice and Rats results in Calmer Animals during experimental Procedures

Priskommittén bestod av representanter för Zoetis, en stor global organisation för djurvälfärd, FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations), BASF (European 3R/Replacement laboratory), EU-kommissionen och EU:s Joint Research Center.

EPAA (The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) är ett frivilligt samarbete för 3R (ersättning, minskning  eller förfining av djurförsök) mellan EU-kommissionen, europeiska handelsorganiationer och företag.

 


Taggat