Swetox påverkar reglering av riktlinjer för nanomedicin

Immuntoxikolog Karin Cederbrant vid Swetox i Södertälje har efter inbjudan till europeiska kommissionens Joint Research Centre givit expertutlåtande kring regulatoriska krav på säkerhetsbedömning av nanoläkemedel. Karin har vidare även lyft ämnet i Washington-baserade ITC (Immunotoxicology Technical Committee, Health and Environmental Sciences Institute) där Swetox ingår tillsammans med 34 industripartners, FDA, och en rad andra aktörer.

Målsättningen är att påverka framtagande av särskilda internationella riktlinjer för bedömning av nanobaserade läkemedel ur ett immuntoxikologiskt perspektiv eftersom sådan dokumentation saknas idag.


Taggat