• Detta evenemang har redan ägt rum.

Lunchseminarium: Nanomaterial, brunifiering och klimatanpassning – hot och åtgärder för våra vatten

NÄR: torsdag 23 Nov 2017, 12:00 - 13:00
VAR: "Åskan", Havs-&Vattenmyndigheten, Gullbergs Strandgata 15, Göteborg

Läs mer här.