Svenska Föreningen för Limnologi: Vattendagarna 20-21 november

NÄR: tisdag 20 Nov 2018, -
VAR: Essinge Konferenscenter, Stockholm

Svenska Föreningen för Limnologi välkomnar er till årets Vattendagar på Essinge Konferenscenter i Stockholm. 

Vi ser tillbaka 40 år, pratar om aktuella teman och skådar in i framtiden. Frågor som tas upp är hur ett ändrat klimat påverkar vattenmiljöerna samt hur vi hanterar inhemska arter, främmande arter och främmande ämnen. Dessutom får vi aktuell information om regler och inriktningar rörande fysisk påverkan och vattenkraft.

Varmt välkomna!