• Detta evenemang har redan ägt rum.

SweNanoSafe Fokusmöte: ”Nanomaterial i arbetsmiljön”

NÄR: tisdag 24 Okt 2017, 08:30 - 17:00
VAR: World Trade Center, rum "Atlanta", Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Obs! Anmälningstiden har gått ut och fokusmötet är fullbokat. Du är fortfarande välkommen att anmäla dig till väntelistan här vid eventuella avbokningar. 

SweNanoSafe Fokusmöte

”Nanomaterial i arbetsmiljön”

den 24 oktober 2017
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70 (rum Atlanta)

Arrangörer:

SweNanoSafe arrangerar detta möte i samarbete med Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och SwedNanoTech.

Deltagare:

Fokusmötet riktar sig till aktörer inom arbetsmiljöområdet som arbetar med nanomaterial i olika former och som är intresserade av att uppdatera sina kunskaper och via diskussioner bidra till att utveckla en säker hantering av nanomaterial på svenska arbetsplatser. Aktörer återfinns bland annat inom företag, myndigheter, akademi, branschorganisationer, fackföreningar, företagshälsovård och arbets- och miljömedicinska kliniker.

Syfte och övergripande mål:

  • Informera om lagstiftning och klassificering/märkning av nanomaterial i arbetsmiljön
  • Presentera forskning kring arbetsplatsexponering för nanomaterial.
  • Förmedla företagsperspektiv om nanomaterial i arbetsmiljön.
  • Berätta om hur våra grannländer arbetar för att nå säker hantering av nanomaterial på arbetsplatser.
  • Genom gruppdiskussioner identifiera hinder och behov för säker hantering och arbete med nanomaterial, samt främja relevant samverkan mellan aktörerna.
  • Visa på rekommendationer och verktyg som utvecklats inom området

De övergripande målet med möte är att sprida kunskap om nanomaterial i arbetsmiljön och främja samverkan mellan aktörer så att hinder och behov för säker hantering av nanomaterial på svenska arbetsplatser identifieras, t.ex. kunskapsbehov, lagstiftning, rekommendationer och verktyg.

Agenda:

Agenda för fokusmötet hittar du här.

Anmälan:

Länk till anmälan hittar du här. Sista anmälningsdag 24 september. OBS! begränsat antal platser.