Swetox årliga workshop, 17 december: Med Swetox mot framtiden

NÄR: måndag 17 Dec 2018, 09:15 - 17:00
VAR: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm

Världens och Sveriges utmaningar för att skapa hållbar och säker miljö för människor och djur är fortsatt av största betydelse. Sverige har en lång tradition av att arbeta för att minska kemikaliehoten globalt och världen tittar på Sverige. Vi har ett ansvar att fortsätta arbeta med miljöfrågorna. Detta kan bara göras om vi samverkar på alla plan, inom akademi och samhälle.

Swetox fem första år är strax till ända, och vi ser kort tillbaka på det som gett Swetox sitt nationella och internationella rykte. Men vi blickar framförallt framåt och vill bjuda in till öppna och kreativa diskussioner:
Hur ska Sverige kompetensförsörjas inom området kemikalier, hälsa, miljö? Vilka är förutsättningarna som akademin kan erbjuda för att nå målen för en kemikaliesäker värld? Vilken roll kan Swetox spela och hur vi vill organisera ”Swetox 2.0”?

Sveriges miljöminister 2016-2018 (och i övergångsregeringen) Karolina Skog medverkar bland föredragshållarna. Som särskilt inbjuden presenterar vi också Tim Kasten, vice föreståndare vid avdelningen för teknologi, industri och ekonomi vid UNEP i Paris och tidigare chef för UNEP Chemicals i Genève. Han kommer att tala om  kemikalier, hälsa och miljö satta i perspektiv ur FN:s hållbarhetsmål.

Evenemanget avslutas med gemensam middag (till självkostnadspris) för intresserade.

Välkomna!