Swetox årliga workshop, 17-18 december: Med Swetox mot framtiden

NÄR: måndag 17 Dec 2018, -
VAR: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Världens och Sveriges utmaningar för att skapa hållbar och säker miljö för människor och djur är fortsatt av största betydelse. Sverige har en lång tradition av att arbeta för att minska kemikaliehoten globalt och världen tittar på Sverige. Vi har ett ansvar att fortsätta arbeta med miljöfrågorna. Detta kan bara göras om vi samverkar på alla plan, inom akademi och samhälle.

Swetox fem första år är strax till ända, och vi ser kort tillbaka på det som gett Swetox sitt goda nationella och internationella ryckte. Idag är framtiden viktigare än någonsin. Hur ska Sverige kompetensförsörjas inom området kemikalier, hälsa, miljö och vilka är förutsättningarna som akademin kan erbjuda för att nå målen för en kemikaliesäker värld. Vad kan Swetox bidra med för framtiden.

Den första dagen riktar sig mot en bred målgrupp av intresserade och syftar till att belysa frågorna ur ett globalt perspektiv och hur Swetox verkat för att föra upp frågorna på agendan.

Workshopens andra dag fokuseras på exponering och effekter av komplexa blandningar och hur vi ska förbättra möjligheterna att minska både människors och miljöns exponering för dessa och de effekter dessa kemikalieblandningar kan uppvisa om vi inte agerar nu.

Vi startar kl 9:30 den 17 dec och avslutar med gemensam middag denna första dag. Den andra dagen startar vi kl. 9:00 och avslutar kl 15.