• Detta evenemang har redan ägt rum.

Konferens: Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder

NÄR: tisdag 17 Okt 2017, -
VAR: Hazeliussalen, Hasselbacken, Stockholm

Framtidens forskning med djurförsöksfria metoder

Swetox visioner om En kemikaliesäker värld och Toxikologisk riskbedömning utan djurförsök, är utgångspunkten för dagen. Vi samlar nytänkande personer för kunskapsutbyte, inspiration och nätverkande. Forskare, företag, forskningsfinansiärer lyfter möjligheterna med nya djurförsöksfria metoder. Avslutande diskussion med politiker.

NÄR: Tisdagen den 17 oktober 2017

VAR: Hasselbacken (Hazeliussalen) på Djurgården, Stockholm

Anmäl dig senast den 3 oktober via denna länk.

Antalet platser är begränsat.

 

PROGRAM

8:30 – 9:00 Kaffe och registrering.

9:00–9:45 Välkomna!

Nya metoder för riskbedömning av kemikalier.
Elin Törnqvist, forskare och 3R-ansvarig Swetox och Mattias Öberg docent i toxikologi vid Karolinska Institutet/Swetox.

9:45-10:15 Ett nytt, djurfritt, allergitest med målsättningen att bli ”golden standard” för riskbedömning inom kosmetika- och kemikalieindustrin. Innovationsbolaget med den nya generationens tester berättar.
Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

10:15-11:00 ”Hjärna på chip” och matematiska modeller används i forskning om hjärnans sjukdomar respektive diabetes. Vilka är samhällsvinsterna med denna spjutspetsforskning?
Anna Herland, biträdande lektor Karolinska institutet och KTH.
Gunnar Cedersund, docent och universitetslektor Linköpings universitet.

11:00-11:30 Framtidens metoder är redan här – företaget med 3D-Bioskrivaren som skriver ut mänskliga vävnader och på sikt mänskliga organ.
CELLINK

11:30-12:30 Lunch

12:30-14:00 EU satsar på nya djurförsöksfria metoder i EUToxRisk. Finland fokuserar på nya metoder. Nederländernas regering har spikat en handlingsplan för att fasa ut djurförsök till 2025. Aktuella frågor lyfts – och tips till Sverige. (Samtalet förs på engelska).
Ian Cotgreave, professor i toxikologi, Karolinska Institutet/Swetox.
Tuula Heinonen, Docent, Director of FICAM, The Finnish Centre for Alternative Methods.
Henriette Bout, Vice Chair, Netherlands National Committee for the Protection of Animals Used for Scientific Purposes (NCad).

14:00-14:30 Fika

14:30-16:00 Vilken roll har politiska beslutsfattare gällande satsningar för nya djurfria metoder?
Karin Gabrielson Morton, sakkunnig Stiftelsen Forska Utan Djurförsök, ledamot i styrgruppen för Jordbruksverkets 3R-center.
Anders Blanck, vd LIF (Läkemedelsindustriföreningen).
Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef Kemikalieinspektionen.
Diskussion med politiker.

Moderator under dagen: Paula Asarnoj

Konferensen ingår i kommunikationsprojektet ”Nya djurfria metoder för att möta behovet av säkra kemikalier” som finansieras av forskningsrådet FORMAS.