• Detta evenemang har redan ägt rum.

Swetox symposium: Prenatal EDC exposure and sexually dimorphic endpoints – indication for mechanistic overlaps of different health domains?

NÄR: måndag 11 maj 2015, 13:00 - 18:00
VAR: "Farmakologi", Nanna Svartz väg 2, KI Campus Solna

Obs! På grund av det stora intresset har symposiet flyttats till föreläsningssalen ”Farmakologi”, Nanna Svartz väg 2, KI Campus Solna.

Under senare år har problemet med hormonstörande ämnen (EDCs) i miljön uppmärksammats allt mer. Substanserna, som bland annat återfinns i många vanliga förpackningar och plastföremål har visat sig kunna påverka mänsklig fortplantningsförmåga och utvecklingen i fosterstadiet.

Men pojkar och flickor har olika hormoner och borde därför inte påverkas på samma sätt. Detta belyses i ett symposium på Karolinska Institutet den 11 maj. Bland de medverkande märks den kända forskaren Shanna Swan från USA, som kommer att berätta om vilka effekter stress och de plastmjukgörande ftalaterna har på tidig utveckling.

Även framstående svenska forskare medverkar: Susanne Bejerot, KI, kommer att diskutera de växande problemen med autismtillstånd och möjliga kopplingar till hormonstörande ämnen och könsskillnader. Aleksander Giwercman, Lunds universitet, har studerat hur fortplantningsförmågan hos vuxna påverkats av exponering för hormonstörande ämnen. Olle Söder, KI, kan visa att manlig könsutveckling påverkas starkare än kvinnlig. Avslutar gör Carl-Gustaf Bornehag, Karlstads universitet (också en av arrangörerna), som redogör för kopplingen mellan de nu så aktuella brandskyddsmedlen PFOS och könsskillnader i födelsevikt.

Obs! På grund av det stora intresset har symposiet flyttats till föreläsningssalen ”Farmakologi”, Nanna Svartz väg 2, KI Campus Solna.

Program

Registration