Forskare & projekt

EDC2020

Dr Joëlle Rüegg

Hänger epigenetiska effekter från hormonstörande ämnen ihop med ökningen av beteendestörningar och mentalsjukdomar? Bland annat detta ska Joëlle Rüegg undersöka i sitt projekt. Hennes forskning ingår i EDC 2020-projektet och Horizon 2020-projektet EDC-MixRisk.

Dr Pauliina DamdimopoulouSwetoxvalda__ZIM0189

Kvinnlig reproduktiv toxicitet är ämnet för Pauliinas projekt. Närmare bestämt: hon ska undersöka miljökemikaliers eventuella påverkan på kvinnans ägg och den tidiga utvecklingen. Ingår i EDC 2020-projektet.

Dr Vesna Munic Kos

Biolog med bakgrund inom cellbiologi, farmakologi och immunbiologi. Hennes projekt fokuserar på mekanismer bakom toxicitet och modeller för att upptäcka ämnen som binder till fett och snabbt ansamlas.

Dr Annette Krais

Annette är kemist med bakgrund i miljötoxikologi. I hennes projekt ska hon använda masspektrometri för att mäta den dagliga exponeringen från hormonstörande ämnen som exempelvis ftalater.

Dr Mattias Öberg

Hur kan forskning användas bättre för att bedöma och hantera kemikaliers hälsorisker? Science-to-policy är ett nytt forskningsområde och Mattias studerar bland annat om hur man hanterar osäkerhet och beskriver dos-respons-samband. Mattias är docent i toxikologi och har lång internationell erfarenhet av riskbedömning.

Dr Åsa Gustafsson

Vad händer med kemikalier, som sitter på ytan av husdamm, när vi andas in dem och de hamnar i våra lungor? Åsa har en bakgrund inom inhalation av toxiska kemikalier/partiklar och deras påverkan på lungan och immunsystemet.

Dr Emma Wincent

Hur påverkar biotransformation miljögifters och hormonstörande ämnens effekter? Och hur påverkar dessa kemikalier i sin tur omsättningen av kroppsegna hormon? Dessa frågor är centrala i Emmas forskning. Emma är disputerad toxikolog och har en bakgrund i kopplingen mellan biotransformation och receptorsignalering. Hennes forskning ingår i EDC 2020-projektet.