EDC-MixRisk

D7K_4861

EDC -MixRisk*) är ett fyrårigt projekt finansierat inom EU-kommissionens program Horizon 2020, som inkluderar sex utländska universitet och sex Swetoxanknutna svenska.

Projektet, som startade våren 2015, fokuserar på effekterna av blandningar av hormonstörande ämnen (Endocrine Disruptive Chemicals, EDCs) på barn.

Läs pressmeddelandet
Läs mer detaljerad information på den engelska projektsidan
Besök projektets egen hemsida

*) Projektets fullständiga namn är ”Integrating Epidemiology and Experimental Biology to Improve Risk Assessment of Exposure to Mixtures of Endocrine Disruptive Compounds — EDC-MixRisk”