Kompetenser

Inom följande områden finns kompetens och infrastruktur vid anläggningen Swetox Södertälje.

 • 3M – mekanismer, markörer och modeller
 • 3R och djurförsök
 • Analytisk kemi
 • Immuntoxikologi
 • Neurotoxikologi
 • In silico – beräkningstoxikologi
 • Exponering via andningsvägarna
 • Mekanistiska och regulatoriska studier inom läkemedelstoxikologi
 • Hormonstörande ämnen
 • Riskbedömning
 • Miljökemi
 • Cellbiologi
 • Molekylärbiologi