Hur påverkar kemikalier i miljön omsättningen och effekterna av kroppsegna hormon?

EmmaVincent_2436
Emma Wincent

 

Biotransformation, även kallat metabolism, är centralt för att reglera fysiologiska funktioner av kroppsegna signalmolekyler genom att minska eller stänga av deras biologiska aktivitet, eller genom att öka den biologiska aktiviteten via bildning av aktiva metaboliter. Därför är det kritiskt med en fungerande reglering av dessa biotransformationsvägar.

Hur påverkas biotransformation av kemikalier i vår miljö?

En kemikalie som kommer in i kroppen utsätts för samma batteri av biotransformations-enzymer som de kroppsegna signalmolekylerna, vilket ofta resulterar i inaktivering och utsöndring av kemikalien.

Biotransformation kan också orsaka toxicitet, t.ex. genom bildandet av reaktiva metaboliter som kan orsaka skador på celler eller DNA. Det finns också många exempel på hur kemikalier påverkar funktionen av olika biotransformations- enzym vilket kan leda till ökad eller minskad nedbrytning av kroppsegna signalmolekyler och därmed resultera i under- eller överstimulering av t.ex. hormon signalering.

För att bättre förstå miljögifters och hormonstörande kemikaliers toxicitet, och mekanismerna bakom dessa effekter, är det viktigt att förstå hur de påverkas av- och själva påverkar olika biotransformationsvägar.

I min forskning ställer jag framförallt frågan vad som händer om biotransformationen störs eller blockeras? Målet med min forskning är att studera hur kemikalier i vår miljö påverkar kroppens biotransformationssystem och konsekvenserna av dessa interaktioner, med fokus på effekter på endokrina system, embryoutveckling och immunförsvaret.

Referenser och mer att läsa finns på min engelska sida.