Nätverk för lungforskning

Vid ett möte på Swetox den 9 juni 2015 bildades ett nätverk för svensk lung- och inhalationsforskning. I nätverket ingår Sveriges främsta lungforskare från bland annat Swetox, KI, Linköpings universitet, Umeå universitet, AstraZeneca och FOI.

Pulmonary_1942
Det nya nätverket för lungforskning samlat utanför Swetox lokaler i Södertälje.

Nätverket koordineras av Ernesto Alfaro-Moreno på Swetox.