Hur finansieras Swetox?

Starten av Swetox är säkrad från fyra finansiärer – Karolinska Institutet, FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting.

Över ett 5-års perspektiv uppgår allokerade medel till 145 miljoner, med option på ytterligare 20 miljoner år 4 och 5 efter utvärdering år 3.