Charlotte Nilsson

Utbildningskoordinator

  08-524 885 09
  charlotte.nilsson@swetox.se

Charlotte kommer närmast från KI där hon arbetade med utbildningsfrågor. Innan KI arbetade Charlotte på Astra Zeneca i 12 år.
Charlotte kommer att tillsammans med Annika Hanberg arbeta med att koordinera och stärka utbildningsdelen inom toxikologiska vetenskaper, i samarbete med universiteten.